باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی به نسخهٔ 26299664 HujiBot (بحث). (T)
| ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
| ''در حال تصدی''
|-}
 
! ۶
| [[محمد سرافراز]]
| ۱۷ آبان ۱۳۹۳
| ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳۹۳
| ۲۲ تیر ۱۳۹۸
| [[عادل فردوسی پور]]
| ۲۲ تیر ۹۸
ادامه دارد تا خاتمه خاندان فروفی}
 
== نظارت ==