باز کردن منو اصلی

تغییرات

اضافه کردن یکی از کارگردانان به لیست
|-
| || [[شراره یوسفی‌نیا]] || زاده || - تاکنون || ||
|-
|
|حسن رئیسی
|زاده
|تا کنون
|
|معجزه عشق
|}
 
کاربر گمنام