تفاوت میان نسخه‌های «راکت تنیس روی میز»

جز
براساس قوانین فدراسیون جهانی تنیس روی میز، راکتهای پینگ پنگ می‌توانند به هر شکل و اندازه و وزنی باشند اما باید سطوح مسطحی در هر دو طرف آن وجود داشته باشد. بطورکلی راکتهای پینگ پنگ از دو بخش اصلی تیغه و رویه لاستیکی تشکیل شده‌اند، که جنس، ضخامت و ساختار هر یک از این دو اجزاء نقش بسیار مهمی در نحوه عملکرد تنیس باز ایفاء می‌کنند.
 
عموماً راکتها به دو صورت آماده و سفارشی وجود دارند. راکتهای آماده، راکتهایی هستند که بصورتبه‌صورت مونتاژ شده هستند و دارای تیغه و رویه لاستیکی مشخصی برای سبک بازی خاصی می‌باشند. این گونه از راکتها دارای اتواع زیادی می‌باشند و تولیدکنندگان متعددی براساس یافته‌های خود اقدام به تولید این گونه از راکتهای پینگ پنگ می‌کنند. در اینگونه از راکتها کافیست که براساس سبک بازی خود اقدام به انتخاب یکی از راکتهای آماده بکنید. اما، بعضی از ورزشکاران حرفه ای براساس سبک بازی خود، ترجیح می‌دهند که اجزاء مختلف راکت را بصورتبه‌صورت جداگانه تهیه کنند و توسط خودشان راکتها را مونتاژ کنند که به این گونه از راکتها، راکتهای سفارشی می‌گویند.
 
== جنس راکت ==