تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گفت‌وگو»

تکمیل ساختار مدیریتی
(تکمیل ساختار مدیریتی شبکه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(تکمیل ساختار مدیریتی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
میز ارتباطات/اقتصادی و اجتماعی/میز فرهنگ و ادب/میز تاریخ/میز دین و اندیشه/میز هنر و نمایش/ میز رویدادها
 
میز اجت/ماعی /و/ اقتصا/دی
 
میز فرهنگ و ادب
 
میز تاریخ
 
میز دین و اندیشه
 
میز هنر و نمایش
 
میز رویدادها
 
۳. مدیریت ارتباطات( همان مدیریت روابط عمومی)
 
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۳۵
 
تلفن گویای ۲۲۶۵۲۳۹۷
 
۴. مدیریت پخش و پشتیبانی تولید
کاربر ناشناس