باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۳ ماه پیش
جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند کاتیون به متن
 
== خواص شیمیایی ==
فلزات قلیایی [[عامل کاهنده]] قوی هستند. پتانسیل الکترود منفی آن‌ها نشانگر میل شدید آن‌ها برای از دست دادن الکترون در تبدیل به [[کاتیون]] در محلول است. آن‌ها می‌توانند اکسیژن، کلر، [[آمونیاک]] و هیدروژن را احیا کنند. در اثر واکنش با اکسیژن هوا اکسید شده و تیره می‌شوند؛ بنابراین در زیر نفت نگهداری می‌شوند. بعلت واکنش با آب و تولید هیدروژن و هیدروکسید قلیایی نمی‌توان آن‌ها را زیر آب نگهداری کرد.
{| class="wikitable"
|-
۱۴٬۸۷۸

ویرایش