تفاوت میان نسخه‌های «پاپ اوربان دوم»

بدون خلاصه ویرایش
== لشکر عوام الناس ==
این لشکر به دستور پاپ همراه با پی یر لرمیت به طرف اورشلیم حرکت کردند. آنها از مجارستان گذشته و وارد قسطنطنیه شدند. در بین را او بسیاری از ولگردان و راهزنان راه به لشکر خود اضافه کرد. الکسیوس کومنه پادشاه بیزانس پی یر لرمیت را به خوبی پذیرفت و نأمین آذوقهٔ افرادش رابه عهده گرفت. پادشاه بیزانس لشکریان صلیبی را در اردوگاهی در بیرون از شهر جای داد. اما در آنجا عاملان مشکوکی دست به تاراج و چپاول زدند. الکسیوس چون موقع را در خطر دید همه را به قلعه ای در نزدیکی سلجوقیان و یونان فرستاد. اما شور و شوق صلیبیون نگذاشت آنها در قلعه بمانند. آنها از قلعه خارج و به طرف سلجوقیان به را افتادند. لشکری منظم از سلجوقیان به آنها برخورد و صلیبیون نا منظم را نابود کردند.
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! متن عنوان !! متن عنوان !! متن عنوان
|-
| مثال || مثال || مثال
|-
| مثال || مثال || مثال
|-
| مثال || مثال || مثال
|}
== منابع ==
*کتاب تاریخ انسانی سال دوم صفحهٔ ۱۰۴
۶۹

ویرایش