تفاوت میان نسخه‌های «ذره هسته‌ای»

←‏لید: ویرایش متن نگاره‌
(←‏لید: افزودن نگاره)
(←‏لید: ویرایش متن نگاره‌)
[[File:Nucleus drawing.svg|280px|thumb|چپ|در این‌جا بک [[هسته اتم]] به صورت یک بستهٔ فشرده متشکل از دو گونه '''نوکلئون'''، [[پروتون]] (قرمز) و [[نوترون]] (آبی) نشان داده شده‌است. در این تصویر؛ همان‌گونه که در [[شیمی]] معمول است پروتون‌ها و نوترون‌ها به صورت متمایز نشان داده می‌شوند، به عنوان مثال، نمایش معمولی در شیمی است. اما در یک هستهٔ واقعی، آن‌گونه که در [[فیزیک هسته‌ای]] مدرن دانسته و پذیرفته شده، ''نوکلئون‌ها'' در جریان بی سازمانی و سازمان‌یافتن طرفدارانه (خودی-غیرخودی) خود را بر اساس قوانین [[کرومودینامیک کوانتومی]] جابه‌جا می‌کنند.]]
[[File:Nucleus drawing.svg|280px|thumb|چپ|An [[atomic nucleus]] is shown here as a compact bundle of the two types of nucleons, [[proton]]s (red) and [[neutron]]s (blue). In this picture, the protons and neutrons are shown as distinct, which is the conventional view in [[chemistry]], for example. But in an actual nucleus, as understood by modern [[nuclear physics]], the nucleons are partially delocalized and organize themselves according to the laws of [[quantum chromodynamics]].]]
 
به [[پروتون]] یا [[نوترون]]، '''ذرهٔ هسته‌ای''' یا '''نوکلئون''' می‌گویند.