تفاوت میان نسخه‌های «نظریه نسبیت»

←‏نسبیت خاص: تصحیح نام اشتباه رویداد
(←‏نسبیت عام: دبقاباغ ا)
(←‏نسبیت خاص: تصحیح نام اشتباه رویداد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{اصلی|نسبیت خاص}}
نسبیت خاص نگره‌ای بر روی ساختار [[فضازمان]] است. این نگره در سال ۱۹۰۵ توسط اینشتین و در مقاله‌ای به نام «[[درباره الکترودینامیک اجسام در حال حرکت]]» ارایه شد. این نگره بر پایه دو فرضی است که در تناقض با [[مکانیک کلاسیک]] هستند:
# قوانین [[فیزیک]] در دستگاه ناظر کلی (نظارت کیهانی) برای همهٔ اجسام یکسان و واحد است. ([[اصل ممد اصغر نسبیت]]).قل یص صثبذرصذف صقلذقصث قغ ق قغ قغت فعن.غ. 354 361
#1ق قغت قغت غ قغغتئ
#قغ2ت
کاربر ناشناس