تفاوت میان نسخه‌های «رساله منطقی-فلسفی»

جز (کتابی که به‌عنوان ترجمه‌ی «رساله‌ی منطقی-فلسفی» ذکر شده بود، در اصل کتابی است کوچک، در شرح این اثر.)
 
== ترجمه به فارسی ==
این اثر را سهچهار تن به فارسی ترجمه کرده‌اند:
* [[محمود عبادیان]]، ۱۳۶۹
* رسالهٔ منطقی-فلسفی، ترجمهٔ [[میر شمس‌الدین ادیب‌سلطانی]]، تهران:امیرکبیر، ۱۳۷۱
* رساله منطقی فلسفی، ترجمه و شرح [[سروش دباغ]]، تهران: هرمس ۱۳۹۳
*رسالۀ منطقی-فلسفی، ترجمۀ مالک حسینی، نشر کرگدن و انتشارات هرمس، تهران، در دست انتشار
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس