روان‌شناسی کودکان استثنائی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (Babooneh صفحهٔ روان‌شناسی کودکان استثنایی را به روان‌شناسی کودکان استثنائی منتقل کرد: طبق وپ:همزه تبصره ۲)
برچسب: خرابکاری محتمل
* کودکان بیش فعال در هنگام ناراحتی از خود عکس العمل‌های سریع نشان می‌دهند، به عنوان مثال در هنگام گوش کردن ناگهان سر خود را برمی‌گردانند
* در برنامه‌ریزی و سازماندهی برنامه‌ها هیچ استعدادی ندارند
* اغلب بصورتبه‌صورت کاملاً عمدی و غیرعمدی لوازم و دارایی‌های خود را گم می‌کنند.
* کودکان بیش فعال به دلیل ذهن جهنده شان از این شاخه به آن شاخه، بسیار فراموشکارند
* با کوچکترین محرکی مثل بوق ماشین یا صدای تیک تاک ساعت حواسشان پرت می‌شود
۵۴

ویرایش