شورای ملی آذربایجان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
# [[نریمان‌بیگ نریمان‌بیگ‌اف]]
# میرهدایت سیدف
# [[خلیل‌بیگ خاصمحمدف]]
# [[خلیل خاص‌محمدف]]
# احمد محمدبیگ‌ف
# [[اصلان‌بیگ گارداشف]]
# [[شفعی‌بیگ رستم‌بیگلی]]
# شفیع‌بیگ رستم‌بیگ‌اف
# حوادبیگ ملیک- یگان‌بیگ‌آف
# [[مصطفی محمودف]]
# مهدی‌بیگ حاجیبابایف
# حاج سلیم آخوندزاده
# ابراهیم‌بیگ حیدرف
# علی‌خان گانتمیر
# [[اصلان‌بیگ صفی‌کوردسکیصفی‌کردسکی]]
# احمدبیگ پپینف
# باقر رضایف
# [[جاموبیگ حاجینسکی]]
# محرم محرمف<ref>[http://axc.preslib.az/az Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti.Azərbaycan Milli Şurasının tərkibi]</ref>
== منابع ==