تفاوت میان نسخه‌های «جنگ داخلی روسیه»

بلشویک‌ها کنترل پل‌ها، خطوط راه آن و خطوط تلفن را بدست گرفتند و رهبر دولت موقت فرار می‌کند و اعضای دولت موقت بازداشت می‌شوند و قدرت بدست بلشویک‌ها می‌افتد.
=== تشکیل ارتش سرخ ===
از اواسط سال 1917، ارتش روسیه ، جانشین سازمان ارتش روسیه امپریالیستی شروع به تجزیه کرد؛ بلشویک ها از نیروهای ارتشگارد سرخ مستقر به عنوان نیروی نظامی اصلی خود استفاده کردند که بعدها بخش امنیتی خفی به نام چکا به آن اضافه شدکه بعدها به کا گ ب تغییر نام کرد . لئون تروتسکی در ژانویه 1918، برای سازماندهی مجدد ارتش از کارگران و دهقانان روسیه استفاده کرد تا ارتش قدرتمندتری دربرابر سفیدها ایجاد کند. بلشویک ها کمیساریای سیاسی را به فرماندهی هر واحد از ارتش سرخ منصوب کردند تا سربازان روحیه خودرا حفظ و وفاداریشان تامین شود.
 
در ژوئن 1918، زمانی که معلوم شد که یک ارتش انقلابی تنها از کارگران تشکیل شده و جمعیت کافی ندارد، تروتسکی قانون خدمت اجباری دهقانان در ارتش سرخ را وضع کرد. بلشویک‌ها با گرفتن گروگان‌ها و تیراندازی به آن‌ها در صورت لزوم برای وادار کردن به اطاعت، دقیقا همان کارهایی که افسران ارتش سفید از آن استفاده کردند، بر مخالفان خدمت در ارتش سرخ غلبه کردند. ارتش سرخ از افسران تزار به عنوان "متخصصان نظامی" استفاده کرد؛ گاهی اوقات خانواده های آنهارا گروگان میگرفتن تا خطایی از آنها سرنزند. در آغاز جنگ داخلی، افسران سابق تزار، سه چهارم افسران ارتش سرخ را تشکیل دادند. در نهایت، 83 درصد از تمام فرماندهان سپاه ارتش سرخ وسرخ، سربازان سابق تزار بودند.
 
در ژوئن 1918، زمانی که معلوم شد که یک ارتش انقلابی تنها از کارگران تشکیل شده و جمعیت کافی ندارد، تروتسکی قانون خدمت اجباری دهقانان در ارتش سرخ را وضع کرد. بلشویک‌ها با گرفتن گروگان‌ها و تیراندازی به آن‌ها در صورت لزوم برای وادار کردن به اطاعت، دقیقا همان کارهایی که افسران ارتش سفید از آن استفاده کردند، بر مخالفان خدمت در ارتش سرخ غلبه کردند. ارتش سرخ از افسران تزار به عنوان "متخصصان نظامی" استفاده کرد؛ گاهی اوقات خانواده های آنهارا گروگان میگرفتن تا خطایی از آنها سرنزند. در آغاز جنگ داخلی، افسران سابق تزار، سه چهارم افسران ارتش سرخ را تشکیل دادند. در نهایت، 83 درصد از تمام فرماندهان سپاه ارتش سرخ و سربازان سابق تزار بودند.
=== جنبش ضد بلشویک ===
 
۳۶۷

ویرایش