تفاوت میان نسخه‌های «پیش‌شماره تلفن»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* '''۰۴۱''': پیش‌شمارهٔ [[استان آذربایجان شرقی]] است.
*'''۰۴۵''': پیش‌شماره [[استان اردبیل]] است.
* '''۰۶۱''': پیش‌شمارهٔ استان [[استان خوزستان]] است.
* '''٠۵١ '''پیش شماره استان [[استان خراسان رضوی]] است.
* '''٠۵٨ ''' پیش شماره استان[[استان خراسان شمالی]] است.
* '''۰۲۸''': پیش‌شمارهٔ استان [[استان قزوین]] است.
* '''۰۲۶''': پیش‌شمارهٔ استان [[استان البرز]] است.
* '''۰۴۴''':پیش‌شمارهٔ استان [[استان آذربایجان غربی]] است.
* '''۰۲۴''':پیش شمارهٔ استان [[زنجان]] است.
*'''۰۲۳''':پیش شمارهٔ استان [[سمنان]] است.