تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال داماش گیلانیان»

:''منبع'': {{url|https://footba11.co/team/1534/squad/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4|فوتبال ۱۱}}
{{بازیکن/آغاز}}
{{بازیکن|شماره=۱|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[منتصر پورسهراب]]}}
{{بازیکن|شماره=۲|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[آرمین منفرددوست]]}}
{{بازیکن|شماره=۳|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[میلاد پورمحسن]]}}
{{بازیکن|شماره=۸|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[مجید خدابنده‌لو]]}}
{{بازیکن|شماره=۹|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[علی آل‌کثیر]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۰|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[مسعود موسی پور]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۳|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مسعود موسی پور]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۴|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[حسن نیاری]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۵|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مصطفی آقاجانی]]}}
{{بازیکن|شماره=۱۸|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[میثم میرپسندیده]]}}
{{بازیکن/وسط}}
{{بازیکن|شماره=۱۹|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[مرتضی گلریز]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۰|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[محمد مختاری]]}} [[پرونده:Captain sports.svg|14px]]
{{بازیکن|شماره=۲۱|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[امید قربانی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۲|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[عرفان قلعه‌نویی]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۳|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[عباس کندول]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۴|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[محمدرحمت رستمیالله]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۵|ملیت=ایران|نقش=هافبک|نام=[[جابر نصیریکیانوش]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۷|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[حامد اکبری‌پوروحید]]}}
{{بازیکن|شماره=۲۸|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[میلاد پورصف‌شکن]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۱|ملیت=ایران|نقش=مدافع|نام=[[مهرداد علیزادهامیر]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۳|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[مرتضی گلریز]]}}
{{بازیکن|شماره=۳۴|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[میثم فرزانهجواد]]}}
{{بازیکن|شماره=۷۷|ملیت=ایران|نقش=مهاجم|نام=[[محمدحسین جهان‌دیده]]}}
{{بازیکن|شماره=–|ملیت=ایران|نقش=دروازه‌بان|نام=[[کاوه علیزاده]]}}
کاربر ناشناس