باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 26455052 توسط 204.18.164.224 (بحث) ادعای بزرگ بدون منبع
 
== جایگاه قانون در تمدن طبیِ اسلام ==
در تمدن ایران پس از اسلام، دو کتاب در شمار مهم‌ترین کتب طبیِ پزشکان مسلمان آورده می‌شود: ''[[کامل الصناعة الطبیه|کامل الصناعة الطبیه (طبّ مَلِکی)]]'' از [[مجوسی اهوازی]] و در نهایتْ ''قانون'' ابن سینا. از این میان، ''قانون'' ابن سینا ازحیث غنای مطالب و حُسن بیان بر دیگر آثار برتری دارد. [[نظامی عروضی]] در کتاب ''[[چهار مقاله]]'' گفته‌است که اگر [[بقراط]] و [[جالینوس]] زنده شوند روا بُوَد که پیشِ این کتاب سجده کنند. او به نقل از قدما روایت می‌کند که «طبیبی مجلد اول از ''قانون'' بدانسته‌باشد و سن او به اربعین [یعنی چهل سال] کشد، اهل اعتماد بُوَد».مع الوصف ميتوان قانون را بهترين كتاب طب در تمام تاريخ دانست.
 
== زمان نگارش قانون ==