تفاوت میان نسخه‌های «شاهین سرکیسیان»

بدون خلاصه ویرایش
|
| طراح صحنه و لباس
|}
 
{| class="wikitable"
|-
| rowspan="1" |
! عنوان اثر !! پدیدآورنده !! پدیدآورنده !! کارگردان !! محل اجرا !! طراح صحنه و لباس
| ''[[دایی وانیا]]''
| [[آنتون چخوف]]
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
| بازی عشق || rowspan=4| (۱۳۴۰) ۱۹۶۱ || [[آرتور شنیتسلر]] || rowspan=18| شاهین سرکیسیان || || {{بلی}}
| ''[[قوی‌تر (نمایشنامه)|قوی‌تر]]'' °
|قوی تر ° || || [[آوگوست استریندبری]] || || {{بلی}}
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
|کشتی بنام پایداری || [[شارل ویدراک]] || || {{بلی}}
| ''[[قبل از ناشتائی]]'' °
|قفس || [[یوجین اونیل]] || || {{بلی}}
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
|قفس || [[یوجین اونیل]] || || {{بلی}}
| ''[[آواز قو (نمایشنامه)|آواز قو]]'' °
| [[آنتون چخوف]]
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
|آرمنوهی || [[آلکساندر شیروانزاده]] || || {{بلی}}
| ''[[برای شرف]]''
|آرمنوهی || [[آلکساندر شیروانزاده]] || || {{بلی}}
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
| چاقو || rowspan=4|(۱۳۴۱) ۱۹۶۲ || [[رافائل پاتکانیان]]{{-}}اقتباس برای صحنه: آربی اوانسیان || || {{بلی}}
| ''[[چنگال (نمایشنامه)|چنگال]]''
|مازیار || [[صادق هدایت]] || || {{بلی}}
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
|مازیار || [[صادق هدایت]] || || {{بلی}}
| ''[[محلل (نمایشنامه)|محلل]]''
| [[صادق هدایت]]
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
|تلف شدگان || [[لنورمان]] || || {{بلی}}
| ''[[مرده‌خورها]]''
| [[صادق هدایت]]
|
|
| طراح صحنه و لباس
|-
| rowspan="1" |
|شکار لالوار || [[واهان میراکیان]]{{-}}اقتباس برای صحنه: آربی اوانسیان || || {{بلی}}
| ''[[افول]]''
| افول || || [[اکبر رادی]] || || {{بلی}}
|
|
| طراح صحنه و لباس
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! عنوان اثر !! پدیدآورنده !! پدیدآورنده !! کارگردان !! محل اجرا !! طراح صحنه و لباس
| بانوی سپیده دم || (۱۳۴۲) ۱۹۶۳ || [[کازونا]] || || {{بلی}}
|-
|''[[دایی وانیا]]'' || || [[آنتون چخوف]] || || {{بلی}}
|-
|قوی تر ° || || [[آوگوست استریندبری]] || || {{بلی}}
|-
| قبل از ناشتائی ° || || یوجین اونیل{{-}} || || {{بلی}}
|-
|آواز قو ° || || آنتون چخوف || || {{بلی}}
|-
|برای شرف || || آلکساندر شیروانزاده || || {{بلی}}
|-
|چنگال || || صادق هدایت || || {{بلی}}
|-
|محلل || || صادق هدایت || || {{بلی}}
|-
|مرده خورها || || صادق هدایت || || {{بلی}}
|-
| افول || || [[اکبر رادی]] || || {{بلی}}
|-
| رام کردن زن سرکش || || [[ویلیام شکسپیر]] || جورج کوئین بی || || {{بلی}}