باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|leader1 = [[رضا شاه|رضا شاه پهلوی]]
|year_leader1 = ۱۹۲۵–۱۹۴۱
|leader2 = [[محمدرضا پهلویشاه]]
|year_leader2 = ۱۹۴۱–۱۹۷۹
|deputy1 = [[محمد علی فروغی]] (نخستین)
کاربر گمنام