ایم-۵۴ فینیکس: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|ریت=
|برد=
|برد مؤثر= ۱۲۰کیلومتردرمدل Aو300 کیلومتر درمدلC
|فید=
|شکل=
|ترافیک هوایی=
|ظرفیت سوخت=
|برد پرتابه= ۱۸۴ کیلومتر۱۹۰‌کیلومتر
|سرعت= ۵ ماخ
|هدایت= راداری فعال و پردازش تصویر فرو سرخ فعال
کاربر ناشناس