باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| position = ۸ام
| website = http://it.violachannel.tv/
| pattern_b1 = _fiorentina1819h_fiorentina1920h
| pattern_ra1 = =_fiorentina1819h_fiorentina1920h
| pattern_la1 = =_fiorentina1819h_fiorentina1920h
| pattern_sh1 = _fiorentina1920h
| pattern_so1 = _fiorentina1819h_fiorentina1920h
| leftarm1 = 5526B9
| body1 = 5526B9
کاربر گمنام