تفاوت میان نسخه‌های «بنی عیاران»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
بیشتر نواحی قلمرو امیر طاهر به تصرف حاکم كرد بنی عیاران در آمد، در بعضی از منابع نام آنها بنی عیاز یا عنّازیان آمده. (ایرج افشار سيستانی)
 
حکومت بنی عیاران تا 511 ه.ق ادامه یافته است. با حمله تُرکمن[[ترکمن]] های [[سلجوقی]] این سلسله از بین رفت.