تفاوت میان نسخه‌های «ماردین»

۲۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
<span dir="RTL"></span>
 
== نامشناسینام‌شناسی ==
به نظر پژوهشکران معاصر واژه‌ای ماردین مربوط به قومی جنگنده بودن مارده هامارده‌ها است و این قوم به دست أردشير در سال ۲۲۶-۲۴۰ م به این مکان جای گرفتگرفته‌اند. نظر دگردیگر این است که اسم واقعی ماردین بین مردم عادی به شکلی مردینگفتهمردین گفته می شود و معنه اشمعنی‌اش هم «قلعه هاقلعه‌ها» است. این اسم ممکن است که مربوط به جغرافیای او استباشد چونکه در این شهر برای دفاعتدفاع به شکل طبیعی وجود دارد. براینظریه تیجارتدیگری ونظامیکه بهدر رغمجهت با نظریه فوق است، این است که ماردین کلمه‌ای سریانی و به معنی قلعه‌ است. برای تجارت و نظامی به‌رغم این‌که خیلی مهم بودبوده اما اسم این شهر در منابع عهد باستان دیده نمینمی‌شود شودو نسیبین مهم‌تر بوده‌است. اسم ماردین را اولین بار در قرن چهارم بعد از میلاد می بینیممی‌بینیم. شهر ماردین تا اخرآخر قرن نزدهمپانزدهم به خاطر جای استراتژیک اواستراتژیکش فقط برای نظامی مورد استفاده قرار گرفته استگرفته‌است.<ref>{{Cite journal|date=2018-12-31|title=Mardin|url=https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mardin&oldid=20254137|journal=Vikipedi|language=tr}}</ref>
 
== غذاها ==
کاربر ناشناس