عددنویسی عربی: تفاوت میان نسخه‌ها

سبک‌؟
(خنثی‌سازی ویرایش 26499838 توسط Hf jm (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(سبک‌؟)
این [[دستگاه اعداد]] پس از فتح اندلس توسط اروپاییان و دسترسی ایشان به کتاب‌های مسلمانان مانند علوم دیگر از جمله [[فیزیک نور]] به زبان‌های اروپایی مانند [[زبان لاتین]] ترجمه شد و به کشورهای [[اروپا]] منتقل می‌گردد.<ref>http://www.iranicaonline.org/articles/arabic-i</ref>. این دستگاه اعداد و ارقام آن، به‌آهستگی توسط مردم اروپا، از طریق کتاب‌ها، روابط تجاری و فرهنگی، و [[مستعمره‌سازی]] در سرتاسر جهان منتشر گردید. این دستگاه امروزه دستگاه غالب عددی در جهان است به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد ویکی|عنوان =Arabic numerals |پیوند =http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabic_numerals&oldid=406666089 |زبان =انگلیسی | بازیابی = ۷ ژانویه ۲۰۱۱}}</ref>
 
== سبک‌ها اعداد==
 
سبک عربیدرعربی و سبک فارسی تنها در سه رقم میانی (٤-٥-٦ | ۴-۵-۶) با یکدیگر متفاوت هستند.
 
{|class="wikitable nounderlines" style="text-align:center;line-height:normal"
|- style="font-size:120%"
| style="font-size:85%"| سبک غربی (اروپایی)
|0 ||1 || 2 || 3 || 4
| 5 || 6 || 7 || 8 || 9
|- style="font-size:160%"
| style="font-size:63%"| سبک شرقیخاوری (عربی)
| {{lang|ar|&#x660;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x661;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x662;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x663;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x664;|italic=no}}
| {{lang|ar|&#x665;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x666;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x667;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x668;|italic=no}} || {{lang|ar|&#x669;|italic=no}}
|- style="font-size:160%"
| style="font-size:63%"| سبک فارسی (ایرانی)
| {{lang|fa|&#x6f0;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f1;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f2;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f3;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f4;|italic=no}}
| {{lang|fa|&#x6f5;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f6;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f7;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f8;|italic=no}} || {{lang|fa|&#x6f9;|italic=no}}
|- style="line-height:2"
| [[الفبای اردو|اردو]]
| {{Urdu numeral|0|23}}
| {{Urdu numeral|1|23}}
| {{Urdu numeral|2|23}}
| {{Urdu numeral|3|23}}
| {{Urdu numeral|4|23}}
| {{Urdu numeral|5|23}}
| {{Urdu numeral|6|23}}
| {{Urdu numeral|7|23}}
| {{Urdu numeral|8|23}}
| {{Urdu numeral|9|23}}
|}