ابزارهای هواشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''ابزارهای هواشناسی مجموعه ادوات سخت افزاری و نرم افزاری است که در شاخه های مختلف علوم جوی و هواشناسی کاربرد دارد'''.در نخستین گامهای تولد هواشناسی ابزارهای هوشمندانه ی مکانیکی متعددی ابداع شدند تا به اندازه گیری و ثبت پدیده های جوی بپردازند. برخی از این ابزارها اومبروسکوپ یا باران سنج، باد سنج مکانیکی، بادنما و ثبت کننده ی مکان ستاره ی قطبی بودند.<ref>[https://article.tebyan.net/216179/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C آشنایی با وسایل هواشناسی]</ref>
<ref>[http://mediasoft.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نگاهی کوتاه بر تاریخچه ابزارهای مورد استفاده در هواشناسی]</ref>
<ref>[http://yazdmet.ir/SC.php?type=static&id=142 انواع بادنما از جهت شكل جهت نما]</ref>
<ref>[http://www.isfahanmet.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=5&PageId=90&tempname=ozonenewskin روشها و ادوات اندازه گيري ازن جو]</ref>