ابزارهای هواشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
'''ابزارهای هواشناسی''' مجموعه ادوات سخت افزاریسخت‌افزاری و نرم افزارینرم‌افزاری است که در شاخه هایشاخه‌های مختلف علوم جوی و هواشناسی کاربرد دارد'''. در نخستین گامهای تولد هواشناسی ابزارهای هوشمندانه یهوشمندانهٔ مکانیکی متعددی ابداع شدند تا به اندازه گیریاندازه‌گیری و ثبت پدیده هایپدیده‌های جوی بپردازند. برخی از این ابزارها اومبروسکوپ یا باران سنج، باد سنج مکانیکی، بادنما و ثبت کننده یکنندهٔ مکان ستاره یستارهٔ قطبی بودند. <ref name="ReferenceA">تجهیزات هواشناسی سطح زمین- ذات ا.. محسنی-انتشارات روانشناسی و هنر،۱۳۸۹هنر، ۱۳۸۹</ref><ref>[https://www.usb.ac.ir/FileStaff/8683_2018-12-7-20-36-25.pdf آشنایی با ادوات هواشناسی]</ref><ref>[http://www.khuisf.ac.ir/prof/images/Uploaded_files/آشنائی%20با%20تجهیزات%20ایستگاه%20هواشناسی%5B3869278%5D.PPS آشنائی با تجهیزات ایستگاه هواشناسی]</ref><ref>[https://article.tebyan.net/216179/آشنایی-با-وسایل-هواشناسی آشنایی با وسایل هواشناسی]</ref><ref>[http://mediasoft.ir/تاریخچه-ابزارهای-هواشناسی/ نگاهی کوتاه بر تاریخچه ابزارهای مورد استفاده در هواشناسی]</ref><ref>[http://yazdmet.ir/SC.php?type=static&id=142 انواع بادنما از جهت شکل جهت‌نما]</ref><ref>[http://www.isfahanmet.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=5&PageId=90&tempname=ozonenewskin روشها و ادوات اندازه‌گیری ازن جو]</ref>
 
<ref>[https://www.usb.ac.ir/FileStaff/8683_2018-12-7-20-36-25.pdf آشنایی با ادوات هواشناسی]</ref>
== منابع ==
<ref>[http://www.khuisf.ac.ir/prof/images/Uploaded_files/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%5B3869278%5D.PPS آشنائی با تجهیزات ایستگاه هواشناسی]</ref>
{{پانویس}}
<ref>[https://article.tebyan.net/216179/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C آشنایی با وسایل هواشناسی]</ref>
<ref>[http://mediasoft.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نگاهی کوتاه بر تاریخچه ابزارهای مورد استفاده در هواشناسی]</ref>
<ref>[http://yazdmet.ir/SC.php?type=static&id=142 انواع بادنما از جهت شكل جهت نما]</ref>
<ref>[http://www.isfahanmet.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=5&PageId=90&tempname=ozonenewskin روشها و ادوات اندازه گيري ازن جو]</ref>
== منابع==
{{پانویس}}
{{تجهیزات هواشناسی}}
[[رده:داده‌ها و شبکه‌های هواشناسی]]