تفاوت میان نسخه‌های «آموزش و پرورش»

| نشانی = http://encarta.msn.com/encyclopedia_761561415_5/history_of_education.html
| عنوان = (Page 5 of 6)History of Education
| تاریخ بازدید =September ۲۳13, شهریور ۱۳۸۷2008
|تاریخ=September 13, 2008
| ناشر = وبگاه دانشنامه [[انکارتا|Encarta]]
| زبان = انگلیسی