تفاوت میان نسخه‌های «آموزش و پرورش»

 
[[رضا شاه]] مسبب ایجاد تغییرات عمده‌ای در سیستم آموزشی ایران می‌باشد. به عنوان بخشی از برنامه غربی سازی، مدرن‌سازی و تمرکز اداره امور، او [[مکتب‌خانه]]‌ها را برچید. مکتب‌ها جاهایی بودند که در آن‌ها به تمامی دانش آموزان در هر سنی که بودند در یک اتاق توسط یک آخوند آموزش داده می‌شد. رضا شاه دستور داد که تمامی افراد جامعه، دختر و پسر، به صورت اجباری به مدارس دولتی بروند و اینکه محتوای کتاب‌های درسی به روز و مدرن شوند. او محلی برای تربیت معلمین ایجاد کرد و همچنین دانشگاه تهران را بنا نهاد. چند سال بعد رضا شاه دستور در اختیار گرفتن و دولتی کردن تمامی مدارس خارجی تبلیغی مسیحی ([[میسیونر]]) را داد.<ref name="EoI">McLachlan, K.S. ; Coon, C.S. ; Mokri, M. ; Lambton, A.K.S. ; Savory, R.M. ; Bruijn, J.T.P. de. ''Iran'', [[:en:Encyclopaedia of Islam]]</ref>
بیشتر مدرسه‌های عالی آن زمان، مانند [[دارالمعلمین عالی]] (دانشسرای عالی)، [[مدرسه حقوق و علوم سیاسی|مدرسهٔ حقوق و علوم سیاسی]]([[دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران|دانشکدهٔ حقوق]]) و [[مدرسه عالی طب|مدرسهٔ عالی طب]]([[دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران|دانشکدهٔ پزشکی]]) در شمار دانشکده‌های این دانشگاه درآمدند. با تأسیس [[دانشگاه تهران]] [[دانش آموزان]] توانستند، پس از به پایان رساندن دوره دبیرستان، در رشته‌های ادبیات و فلسفه و [[علوم تربیتی]]، پزشکی، حقوق، [[علوم طبیعی]] و ریاضی، علوم معقول و منقول و مهندسی به تحصیل بپردازند. بعدها [[دانشگاه تهران]] گسترش یافت و دارای [[دانشکده]]‌ها و رشته‌های درسی دیگری شد.<ref name="autogenerated1" />
 
آموزش و پرورش در ایران بیشتر متمایل به روش پیاژه می‌باشد ولی در عمل شیوه‌هایی که پیاژه بر آن تأکید کرده‌است عملی نمی‌شود. آموزش در ایران بیشتر معلم-محتوا محور بوده و کودک در جریان یادگیری بیشتر نقش انبار کنده دارد در سال‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش ایران در پی این بوده‌است که تغییراتی اساسی در شیوهٔ آموزش کودکان به وجود آورد ولی این تغییرات بیشتر جنبهٔ کمیتی داشته و کمتر به کیفیت آموزش توجه شده‌است. همچنین [[دانشگاه فرهنگیان]] وظیفه تأمین، تربیت و بهسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را در ایران بر عهده دارد.