تفاوت میان نسخه‌های «شاهین‌شهر»

اصلاح اشتباه تایپی
(افزودن لغب شهر)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{جعبه شهر ایران
|نام‌رسمی=شاهین‌شهر
|لغب شهرلقب=پاریس کوچولو
|روی‌نقشه=آری
|عرض‌جغرافیایی=۳۲٫۸۷
۴

ویرایش