تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پورتو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|جوراب۱ = FFFFFF
 
|الگوی دست چپ۲ = _porto1819a_porto1920a
|الگوی بدن۲ = _porto1819a_porto1920a
|الگوی دست راست۲ = _porto1819a_porto1920a
|الگوی شلوارک۲ =
|الگوی جوراب۲ = _fcp1819a
|دست چپ۲ = BBBBBBFFE400
|بدن۲ = BBBBBBFFE400
|دست راست۲ = BBBBBBFFE400
|شلوارک۲ = BBBBBBFFE400
|جوراب۲ = BBBBBBFFE400
 
|الگوی دست چپ۳ = _porto1819T
کاربر ناشناس