باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
▪[[محمود عزیزی]] در نقش رحیم فتوحی (برادر بزرگتر)
 
▪[[محمدرضا شریفی‌نیا]] در نقش رستم فتوحی(برادر کوچک‌تر)
 
▪[[افسانه بایگان]] در نقش گل بانو (همسر رستم فتوحی)
 
▪[[افسر اسدی]] در نقش همسررحیمهمسر رحیم فتوحی
 
▪[[لاله اسکندری]] در نقش مرجان (دختر همسر اول رحیم فتوحی)
 
▪[[علی صادقی]] در نقش اِبی
▪[[علی اوجی]] در نقش بهروز (همسر رؤیا)
 
▪[[ارسلان قاسمی]] در نقش سینا(پسر کوچک رحیم فتوحی)
 
▪[[خاطره حاتمی]] در نقش روشنک
کاربر گمنام