تفاوت میان نسخه‌های «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود»

آخرین تغییر متن رد شد و برگردانده شد به نسخهٔ 26515311 توسط Freshman404: به‌نظرم تصویر جدید خیلی روشن است. تصاویر بهتری می‌توان پیدا کرد.
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(آخرین تغییر متن رد شد و برگردانده شد به نسخهٔ 26515311 توسط Freshman404: به‌نظرم تصویر جدید خیلی روشن است. تصاویر بهتری می‌توان پیدا کرد.)
{{Infobox royalty
|type =
|image = Salman of Saudi Arabia - October 2018 (2015-11-1644636044814) (cropped).jpg
|name = سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
|full name = '''سلمان بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود آل سعود'''