جین گری (کمیک): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* توانایی‌های گسترده کیهانی
* آتش کیهانی
* دگرگونی واقعیت و کنترل فضازمانفضا و سفر در زمان
* زنده کردن مردگان
*سرعت سریع تر از نور
۱۰۸

ویرایش