تفاوت میان نسخه‌های «دیوید هیوم»

وی تأثیر زیادی بر فلاسفه بعد از خود مانند [[کانت]] گذاشت.<ref>[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=هیوم&SSOReturnPage=Check&Rand=0: هیوم<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
کانت در کتاب تمهیدات می‌نویسد: «اذعان می‌کنم که این هشدار دیوید هیوم بود که نخستین بار،سال‌ها پیش مرا از خواب جزمی‌مذهبان بیدار کرد و به پژوهشهای من در قلمرو فلسفه نظری جهت دیگری بخشید»<ref>کانت،امانوئل. تمهیدات. ترجمه غ حداد عادل. مرکز نشر دانشگاهی. 1367 . ص 89</ref>
 
در کتاب [[تاریخ تمدن]] اثر [[ویل دورانت]] دربارهٔ مرگ هیوم آمده‌است:
{{نقل قول|
۱۱۸

ویرایش