آران و بیدگل: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
:: «در نوشته‌ها قریه آران، دیده می‌شود. این منطقه را سابق بر این بدان جهت قریه می‌گفتند یا می‌نوشتند چون که دارای باغهای مشجر، خانه‌های بزرگ، قلعه و کاریزهای متعدد بوده‌است…»{{پایان کوچک}}
 
مطابق نوشته‌های موجود، این شهر از دو بخش مجزا و همجوار ''آران'' و ''بیدگل'' با فاصله نزدیک تشکیل شده بود که در دهه 1340باتوجه به افزایش جمعیت و توسعه هردو منطقه برج وبارو و دیوارها فرو ریخت و هر دو منطقه یکی شدند و شهر آران و بیدگل در سال 1354*بانام شهرداری گل آرا تاسیس شدوبوجود آمد. بعدها در دهه فتادهفتاد خورشیدی و باتوجه به ارتقای بخش آران و بیدگل به شهرستان نام شهرداری نیز از گل آرا به شهرداری آران و بیدگل تغییر یافت.<ref>{{یادکرد کتاب
|نام خانوادگی = علیجانزاده|نام = حسین|کتاب = زبان کویر (کتاب اول)|ناشر = حسین علیجانزاده|سال = ۱۳۷۲|شابک = 978-600-6440-61-3}} صفحه ١٠</ref>
 
کاربر ناشناس