تفاوت میان نسخه‌های «مانیفست حزب کمونیست»

 
== تأثیرپذیری ==
دامنه [[:en:Influences_on_Karl_Marx|اثرپذیری سیاسی]] مارکس و انگلس وسیع بود، از سوسیالیسم فرانسوی، و اقتصاد سیاسی انگلیسی و اسکاتلندی تا فلسفه ایده‌آل‌گرای آلمانی که هم از آن الهام گرفته و هم نسبت به آن واکنش نشان دادند. ''مانیفست کمونیست'' از ادبیات نیز تأثیر پذیرفته‌است. [[ژاک دریدا]] در اثر خود، [[:en:Specters_of_Marx|''اشباح مارکس'']]'': دولت و دِین، امر سوگ و بین‌الملل جدید''، از نمایش‌نامه تراژیک [[ویلیام شکسپیر]]، ''[[هملت]]''، به عنوان چارچوبی برای مباحثه دربارهٔ تاریخچه بین‌الملل استفاده می‌کند و در خلال آن، به تأثیر اثر شکسپیر بر نوشته مارکس و انگلس می‌پردازد.<ref>Derrida, Jacques. “[https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/derrida2.htm What is Ideology?]” in ''Specters of Marx, the state of the debt, the Work of Mourning, & the New International'', translated by Peggy Kamuf, Routledge 1994.</ref> کریستوفر ان. وارن در جستار «هم‌پیمانان بزرگ: اشباح میلتون و عدالت بین‌الملل جمهوری‌خواه میان شکسپیر و مارکس»، تأثیر قابل توجه [[جان میلتون]]، شاعر انگلیسی، بر آثار مارکس و انگلس را مطرح می‌کند.<ref>Warren, Christopher N (2016). “[https://dx.doi.org/10.17613/M6VW8W Big Leagues: Specters of Milton and Republican International Justice between Shakespeare and Marx.]” ''Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development'', Vol. 7.</ref> مورّخان عادات مطالعه در قرن نوزدهم نیز تأیید کرده‌اند که مارکس و انگلس احتمالاً کتاب‌های این نویسندگان را خوانده‌اند و معروف است که مارکس به خصوص عاشق شکسپیر بوده‌است.<ref>Rose, Jonathan (2001). [https://books.google.com/books/about/The_Intellectual_Life_of_the_British_Wor.html?id=3B-qbvQTYyEC ''The Intellectual Life of the British Working Classes'']. Pgs. 26, 36-37, 122-25, 187.</ref><ref>Taylor, Antony (2002). “Shakespeare and Radicalism: The Uses and Abuses of Shakespeare in Nineteenth-Century Popular Politics. ” ''Historical Journal 45'', no. 2. Pgs. 357-79.</ref><ref>Marx, Karl (1844). “[[On the Jewish Question]]. ”</ref> وارن اذعان می‌کند که میلتون، تأثیری عمیق بر ''مانیفست کمونیست'' داشته: «با نگاهی به گذشته و عصر میلتون، مارکس متوجه دیالکتیکی تاریخی شد که اساس آن ملهم از آزادی مطبوعات، جمهوری‌خواهی و انقلاب در پیوستی نزدیک بود».<ref>Warren, Christopher N (2016). “[https://dx.doi.org/10.17613/M6VW8W Big Leagues: Specters of Milton and Republican International Justice between Shakespeare and Marx]. ” ''Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development'', Vol. 7. Pg. 372.</ref> وارن ادامه می‌دهد که [[جمهوری‌خواهی]] میلتون، به شکل «پُلی سودمند، خواه دور از انتظار» به مارکس و انگلس، که در تلاش برای تشکیل یک ائتلاف انقلابی بین‌المللی بودند، یاری رسانده‌است.
 
== منابع ==
۲۶۹

ویرایش