تفاوت میان نسخه‌های «مانیفست حزب کمونیست»

بخش دوم، با عنوان «پرولتارها و کمونیست‌ها» با تشریح مناسبات کمونیست‌های آگاه و سایر گروه‌ها در طبقه کارگر آغاز می‌شود. حزب کمونیست به مقابله با سایر احزاب طبقه کارگر نخواهد پرداخت، اما برخلاف آن‌ها، مبیّن خواست [[:en:General_will|اراده عمومی]] و مدافع منافع عمومی پرولتارهای جهان به عنوان یک کل واحد و فارغ از هرگونه ملّی گرایی است. این بخش با دفاع از کمونیسم در برابر ایرادات مختلفی که به آن وارد می‌شود ادامه می‌یابد، از جمله این اتهام که کمونیسم مدافع فحشاء عمومی یا مروّج تنبلی و بی‌انگیزگی مردم برای کار است؛ و درنهایت بخش دوم با طرح اقداماتی عاجل پایان می‌یابد که از میان آن‌ها می‌توان به [[قدرت پرداخت|مالیات تصاعدی بر درآمد]]؛ الغای [[مالکیت خصوصی]] و موروثی؛ منع [[کودکان کار|به کار گرفتن کودکان]]؛ [[:en:State_school|آموزش عمومی]] رایگان؛ ملّی کردن وسایل ارتباطی و حمل و نقل؛ متمرکز کردن اعتبارات از طریق یک بانک ملّی؛ توسعه مالکیت عمومی و غیره اشاره کرد. اقداماتی که اجرای آن‌ها مقدمه‌ای برای شکل‌گیری جامعه‌ای بی‌دولت و [[:en:Classless_society|رها از تمایزات طبقاتی]] بود.
 
در بخش سوم، با عنوان «ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی»، تمایزات میان کمونیسم و دیگر آموزه‌های رایج سوسیالیستی آن زمان برشمرده می‌شود و آن‌ها را متوسعاً ذیل عناوین سوسیالیسم ارتجاعی؛ [[:en:Bourgeois_socialism|سوسیالیسم بورژوایی]]<nowiki/> یا محافظه‌کار؛ کمونیسم و [[سوسیالیسم تخیلی|سوسیالیسم انتقادی- آرمانشهری]]. گرچه این آموزه‌ها هرکدام از وجهی خاص در مظان نقد و اتهام قرار می‌گیرند، همگی به دلیل حمایت از [[اصلاح‌طلبی]] و ضعف در درک نقش انقلابی چشمگیر طبقه کارگر مردود شمرده می‌شوند. «مناسبات کمونیست‌ها با احزاب مختلف اپوزیسیون»، بخش پایانی ''مانیفست''، اجمالاً به مواضع کمونیست‌ها در برابر نزاع‌های داخلی در اواسط قرن نوزدهم در کشورهایی مشخص مانند فرانسه، سوئیس، لهستان و آلمان اختصاص یافته‌است. در این بخش آلمان «در آستانه انقلاب بورژوایی» معرفی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود [[انقلاب جهانی|انقلابی جهانی]] به زودی به دنبال آن به وقوع بپیوندد. این بخش با اذعان به اتحاد با [[:en:The_Mountain_(1849)|سوسیال دموکرات‌ها]]، حمایت آشکار از دیگر انقلاب‌های کمونیستی و دعوت به وحدت عمل میان پرولتارهای جهان به پایان می‌رسد. «[[کارگران جهان متحد شوید!|کارگران جهان، متّحد شوید!]]»
 
== تحریر ==
۲۶۹

ویرایش