باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|الگوی دست راست۱ = _wba1920h
|الگوی شلوارک۱ =
|الگوی جوراب۱ = _wbafc201920h
|دست چپ۱ = FFFFFF
|بدن۱ = 000040
کاربر گمنام