باز کردن منو اصلی

تغییرات

* '''نشریات:'''
* اولین نشریه بندر انزلی در [[شهریور ماه]] سال ۱۲۸۶ به نام '''ساحل نجات''' منتشر شد. این نشریه، هفته‌ای دو بار به چاپ می‌رسید و ارزش هر شماره آن ۳ شاهی بود. در سرلوحه روزنامه عبارات زیر خوانده می‌شد:
: [[روزنامه آزاد]] ملی، علمی، ادبی، تاریخی که از حمایت مشروطه و عدالت سخن می‌گوید. طراحی سایت در بندر انزلی www.ostadeweb.com از روزنامه ساحل نجات هفت شماره بیشتر منتشر نشد؛ و سرانجام توسط دولت وقت توقیف گردید.
* نشریه مبارز گیلان
* نشریه ورزشی گیو<ref name="عزیز وکیل منفرد" />
کاربر گمنام