تفاوت میان نسخه‌های «سردار اسعد»

رییس اسد سردا اسداول است
جز (Saeidpourbabak صفحهٔ سردار اسعد (ابهام‌زدایی) را به سردار اسعد که تغییرمسیر بود منتقل کرد: فاقد کاربرد اصلی)
(رییس اسد سردا اسداول است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
'''سردار اسعد بختیاری''' می‌تواند اشاره به اشخاص زیر باشد:
* سردار اسعداسد اول: [[اسفندیار خان]](اولادرییس اسد)
* سردار اسعد دوم: [[علیقلی خان سردار اسعد]] فرمانده فاتحان تهران در انقلاب مشروطیت
* سردار اسعد سوم: [[جعفرقلی خان بختیاری]] ملقب به سردار بهادر پسر علیقلی خان از فرماندهان دولت مشروطه و وزیر جنگ رضاشاه
کاربر ناشناس