تفاوت میان نسخه‌های «سردار اسعد»

سردااسدمعروف به رییس اسد
(رییس اسد سردا اسداول است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(سردااسدمعروف به رییس اسد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
'''سردار اسعد بختیاری''' می‌تواند اشاره به اشخاص زیر باشد:
* سردار اسد اول: [[اسفندیار خان]](اولادرییساولاد رییس اسد)
* سردار اسعد دوم: [[علیقلی خان سردار اسعد]] فرمانده فاتحان تهران در انقلاب مشروطیت
* سردار اسعد سوم: [[جعفرقلی خان بختیاری]] ملقب به سردار بهادر پسر علیقلی خان از فرماندهان دولت مشروطه و وزیر جنگ رضاشاه
کاربر گمنام