تفاوت میان نسخه‌های «جرج کارلین»

عدم موجود مذهب
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(عدم موجود مذهب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| مخالفان =
| هیئت =
| مذهب بی دین، خدا ناباور =
| منصب =
| مکتب =
کاربر ناشناس