تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان روزبه»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
برچسب: خرابکاری محتمل
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
|روی‌نقشه= آری - هردو <!-- اختیاری پنهان --> <span style="color:red;"> اگر بخواهید، تصویر روی نقشه نشان‌داده‌شود حتماً باید این مورد آری باشد و عرض و طول جغرافیایی نیز مقدار داشته‌باشد. هردو برای زمانی است که بخواهید هم نقشه و هم تصویر نشان داده شوند.</font>
|عرض‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|طول‌جغرافیایی = <!-- اختیاری پنهان -->
|تصویر= <!-- اختیاری پنهان -->
|اندازه‌تصویر= <!-- اختیاری پنهان --> برای تعیین عرض نقشه یا تصویر. اگر اندازه‌تصویر انتخاب نشود برای تصویر به طور پیشفرض ۲۰۰ در نظر گرفته می‌شود.
|دانشگاه‌مرتبط= دانشگاه علوم پزشکی تهران
|تخصص= روانپزشکی
|تأسیس= [[۱۳۱۹]]
|تعدادتخت‌خواب= <!-- اختیاری پنهان -->
|وب‌گاهوبگاه= <!-- اختیاری پنهان -->
}}
 
'''روزبه'''، نام یک [[بیمارستان روانپزشکی]] در [[تهران]] است و نخستین مرکز مدرن [[روانپزشکی]] دولتی در کشور به‌شمار می‌رود.
 
== تاریخچه ==
در سال [[۱۳۴۴]] بخش جراحی تعطیل شد و بجای ان بخش پزشکی و درمانگاه پزشکی دائر گردید.
 
در سال [[۱۳۲۸]] بخش بیماری‌های مغز و پی و و درمانگاه جراحی به بیمارستان هزارتختخوابی و بخش پزشکی به بیمارستان وزیری منتقل شد.شد؛ و بیمارستان مجدداً به شهرداری واگذار شد.شد؛ و بیماران تیمارستان نیز به این قسمت منتقل شدند و در عوض باغ تیمارستان به دانشکده پزشکی واگذار گردید.
 
در بیمارستان روزبه حدود دو سال برای معالجه معتادین به افیون بخشی با ۲۰ تخت دائر بود که اداره ان با دانشکده نبود و به نام بیمارستان تعاون نامیده می‌شد.
بخش بیماری‌های روانی از فروردین [[۱۳۲۹]] در بیمارستان هزارتختخوابی تأسیس شد و در تاریخ [[۴ مهر]] [[۱۳۳۰]] به محل فعلی بیمارستان روزبه (که قبلاً بیمارستان تعاون بود) انتقال یافت که شامل دو قسمت مردانه و زنانه با ۴۵ تخت و یک درمانگاه بود.
 
در [[۱۳۳۷]] انجمن بهداشت روان با همکاری دانشکده پزشکی بودجه ساختمان جدید را تأمین و بنای نهادند.نهادند؛ و در سال [[۱۳۳۹]] بخش‌های روانی به ساختمان جدید با یکصد منتقل گردید.
 
== منابع ==