تفاوت میان نسخه‌های «سردار اسعد»

رییس اسد
(طبق نوشتارها)
(رییس اسد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
'''سردار اسعد بختیاری''' می‌تواند اشاره به اشخاص زیر باشد:
* [[سردار اسعد اول]] یا اسفندیار خان بختیاری، از رجال دوره قاجار(عموزاده اولادرییس اسداورگونی)
* [[علیقلی‌خان سردار اسعد]] معروف به سردار اسعد بختیاری، از رجال سیاسی دوره قاجار و از رؤسای ایل بختیاری
* [[سردار اسعد سوم]]، یا جعفرقلی‌خان بختیاری معروف به سردار بهادر، نظامی و سیاستمدار ایرانی و از رجال اواخر دوره قاجار و پهلوی اول
کاربر گمنام