تفاوت میان نسخه‌های «سردار اسعد»

جز
به نسخهٔ 26562791 ویرایش مصطفی۲۰ برگردانده شد: توضیح بیشتر را در صورت لزوم در مقاله اضافه کنید نه در این صفحه. (توینکل)
(رییس اسد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز (به نسخهٔ 26562791 ویرایش مصطفی۲۰ برگردانده شد: توضیح بیشتر را در صورت لزوم در مقاله اضافه کنید نه در این صفحه. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
'''سردار اسعد بختیاری''' می‌تواند اشاره به اشخاص زیر باشد:
* [[سردار اسعد اول]] یا اسفندیار خان بختیاری، از رجال دوره قاجار(عموزاده اولادرییس اسد اورگونی)
* [[علیقلی‌خان سردار اسعد]] معروف به سردار اسعد بختیاری، از رجال سیاسی دوره قاجار و از رؤسای ایل بختیاری
* [[سردار اسعد سوم]]، یا جعفرقلی‌خان بختیاری معروف به سردار بهادر، نظامی و سیاستمدار ایرانی و از رجال اواخر دوره قاجار و پهلوی اول