تفاوت میان نسخه‌های «قاضی برهان‌الدین»

جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
* [http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=6183 دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ]
* سیر غزل در ادبیات آذربایجان، تألیف آزاده رستم اوا
* تویوغ‌لار، قاضی برهان‌الدین احمد، همت شهبازی، نشر بوتا، ارومیه 1395 [http://ishiq.net/x%C9%99b%C9%99r/15366/%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A6%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html]
{{درگاه|ادبیات آذربایجانی}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
کاربر گمنام