تفاوت میان نسخه‌های «گابریل کالدرون»

بدون خلاصه ویرایش
| currentclub = [[باشگاه فوتبال پرسپولیس| پرسپولیس]] (سرمربی)
| youthyears1 = ۱۹۷۴–۱۹۷۶
| youthclubs1 = [[Clubباشگاه Elفوتبال Porvenirال پور-ونیر|Elال Porvenirپور-ونیر]]
| years1 = ۱۹۷۶–۱۹۷۷
| years2 = ۱۹۷۷–۱۹۸۱
| years8 = ۱۹۹۲–۱۹۹۳
| years9 = ۱۹۹۳–۱۹۹۴
| clubs1 = [[Clubباشگاه Elفوتبال Porvenirال پور-ونیر|Elال Porvenirپور-ونیر]]
| clubs2 = [[باشگاه فوتبال ریسینگ کلاب|ریسینگ کلاب]]
| clubs3 = ← [[باشگاه فوتبال لانوس|لانوس]] (قرضی)
| clubs6 = [[باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن|پاری سن ژرمن]]
| clubs7 = [[باشگاه فوتبال سیون|سیون]]
| clubs8 = [[باشگاه فوتبال استاد مالرب کان|استاد مالرب کان]]
| clubs9 = [[باشگاه فوتبال لوزان-اسپورت|لوزان-اسپورت]]
| caps1 = ۲۵
| manageryears10 = ۲۰۱۴–۲۰۱۶
| manageryears11 = ۲۰۱۷
| managerclubs1 = [[باشگاه فوتبال استاد مالرب کان|استاد مالرب کان]]
| managerclubs2 = [[باشگاه فوتبال لوزان-اسپورت|لوزان-اسپورت]]
| managerclubs3 = [[تیم ملی فوتبال عربستان سعودی|عربستان سعودی]]