تفاوت میان نسخه‌های «سیستان»

۲٬۲۲۶ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
* {{یادکرد|کتاب=نظر و گذری بر تاریخ سیستان|نویسنده=پرویز حسین‌پور|ناشر=انتشارات مصفا تهران|سال=۱۳۷۳|}}
* [http://chht-sb.ir/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=53 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان ---> دقیقاً مرتبط با همین مقاله]
* {{یادکرد|کتاب=جغرافیای تاریخی سیستان: سفر با سفرنامه‌ها. ترجمه و تدوین: دکتر حسن احمدی}}
* {{یادکرد|کتاب=مجموعه کتاب‌های راهنمای جامع ایرانگردی استان سیستان و بلوچستان|نویسنده=حسن زنده دل و دستیاران تهران| نشر ایرانگردان|سال= ۱۳۷۹|}}
* [http://www.chht-sb.ir سازمان میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان]
* {{یادکرد|کتاب=تاریخ شهرهای ایران|نویسنده=عباس عطاری کرمانی تهران| ناشر= آسیم تهران|سال= ۱۳۸۶|}}
* {{یادکرد|کتاب=پیش از تاریخ سیستان|نویسنده=مورتیزیو توزی ترجمه رضا مهرآفرین مشهد| ناشر= انتشارات پاز مشهد|سال= ۱۳۸۵|}}
* {{یادکرد|کتاب=المسالک و الممالک|نویسنده=ابن خرداذبه ترجمه حسین قره چانلو|سال= ۱۳۷۰|}}
* {{یادکرد|کتاب=کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران|نویسنده=عزیز الله بیات |سال= ۱۳۷۳|}}
* {{یادکرد|کتاب=تقویم البلدان|نویسنده=ابوالفداء ترجمه عبدالمحمد آیتی|انتشارات=بنیاد فرهنگ ایران، بی تا|}}
* {{یادکرد|کتاب=المسالک و الممالک|نویسنده= ابواسحاق اصطخری|انتشارات=لیدن|}}
* {{یادکرد|کتاب=تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان|نویسنده=ادموند کلیفورد باسورث ترجمه حسن انوشه|سال= ۱۳۷۰|}}
* {{یادکرد|کتاب=المسالک و الممالک|نویسنده= ابواسحاق اصطخری|انتشارات=لیدن|}}
* {{یادکرد|کتاب=احیاء الملوک|نویسنده= ملک شاه حسین سیستانی به اهتمام منوچهر ستوده|انتشارات=نگاه ترجمه و نشر کتاب|سال= ۱۳۴۴|}}
* {{یادکرد|کتاب=تاریخ اجتماعی ایران در دوران پیش از تاریخ و آغاز تاریخ|نویسنده= سعید نفیسی به اهتمام جربزه دار|انتشارات=اساطیر|سال=۱۳۸۴|}}
 
{{استان‌های ساسانیان}}
{{مزدیسنا}}
۲۱۵

ویرایش