تفاوت میان نسخه‌های «نقطه شبنم»

خرابکاری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خرابکاری)
برچسب: خنثی‌سازی
 
=== اندازه‌گیری نقطه شبنم ===
برای اندازه‌گیری ابتدایی نقطه شبنم یک ظرف که جداره خارجی آن کاملاً صیقلی باشد، اختیار کرده و مخلوط آب و یخ در آن قرار می‌دهیم. هرگاه روی جدار خارجی ظرف با هوای مورد نظر در تماس است. به تدریج ذرات بخار آب به صورت مایع (شبنم) پیدا شده، در دمای آب را به وسیلهٔ دماسنج تعیین می‌کنیم این دما درجه اشباع یا نقطه شبنم است.<ref name="roshd1" />
 
== محاسبه ==