تفاوت میان نسخه‌های «یاخته عصبی»

به نسخهٔ 25732338 ویرایش Gostareh برگردانده شد. (توینکل)
(اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(به نسخهٔ 25732338 ویرایش Gostareh برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
اعصاب حرکتی پیام را از مراکز عصبی مثل مغز به سمت عضلات و غدد می‌برند
 
قابل به ذکر است که پژوهش های مربوط به نورون ها اولین بار توسط احمد عرب بافرانی (معلم ریاضیات) در 78 سال پیش از فرانسه وارد ایران شد
 
== نورون‌ها ==