تفاوت میان نسخه‌های «لوئیس تاملینسون»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
تاملینسون در نوامبر ۲۰۱۱ رسماً با النور کالدر دانشجوی [[دانشگاه منچستر]] وارد رابطه شد و در مارس ۲۰۱۵ به دلیل تورهای متعدد از یکدیگر جدا شدند. وی پس از جدایی از النور کالدر در برنامه «صبح بخیر آمریکا» در آگست سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که بزودی پدر خواهد شد و مادر فرزندش بریانا جانگوریث است. فرزند آن‌ها به نام فِرِدی رِین در ژانویه ۲۰۱۶ به دنیا آمد.
 
اما خیلی ها معتقد اند کهتمامی این رابطه هاروابط فیک بوده و برای پوشاندن رابطه ی لویی تاملینسونوی با هری استایلز یکی دیگر از اعضای واندایرکشنگروه هریوان استایلزدایرکشن بوده است ولی نه .لویی تاملینسون ودر نهتاریخ هری28 استایلزسپتامبر این2013 رابا ردهری یا قبولاستایلز نکردهازدواج اندکرد.
 
== کار ==
کاربر ناشناس