تفاوت میان نسخه‌های «حادثه بریجتون»

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox operational plan
| name = حادثه بریجتون
| partof = the [[جنگ ایران و عراق]]
| image = File:Earnest Will map.png
| image_size =
| alt =
| caption = Theمسیر convoy'sحرکت routeکشتی
| scope =
| type = [[مین دریایی]]